Около 51 % от проектите, съфинансирани от Европейската инвестиционна банка в България, са в сферата на транспорта. Това стана ясно по време на среща на австрийския бизнес в България с представители на водещите международни институции у нас. Европейската инвестиционна банка подкрепя и множество проекти в сферата на околната среда, възобновяемата енергия и регионалното развитие.

Пред представители на австрийския бизнес бяха представени и различни възможности за финансиране на проекти с кредитни линии през български банки, които имат споразумения с ЕИБ.

Зам. регионалният министър Георги Прегьов очерта усвояването на европейските фондове като ключов приоритет за развитието на българската икономика. Във форума участваха и представители на Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Според тях развитието на инфраструктурата и на възобновяемите енергийни източници е ключово за подобряване на бизнес средата у нас.