Европейската инвестиционна банка отпуска 30 млн. евро на българската Сибанк с цел финансиране на проекти за малки и средни предприятия и общини в България, съобщи днес европейската кредитна институция.

С този кредит ЕИБ смята да съфинансира проекти, водещи до регионално развитие и засилване на конкурентоспособността и производителността на МСП. Парите на ЕИБ ще подкрепят проекти в сферата на индустрията и услугите.

Кредитът от 30 милиона евро ще бъде допълнително подсилен от субсидии от Европейската комисия и фонда Козлодуй – казва се в официалното съобщение, без да се дават повече подробности.

Вилхелм Молтерер, вицепрезидент на ЕИБ, който отговаря за България, коментира, че малките и средните предприятия са гръбнакът на икономиката. Те имат капацитет да създадат значителна заетост и да допринесат съществено за българския БВП – затова кредитът се насочва приоритетно за тях.

ЕИБ „обединява сили със Сибанк, която познава местния пазар и има за клиенти МСП и общини“, информират още от ЕИБ. Сътрудничеството между ЕИБ и Сибанк е „успешно“ - българската банка, която е собственост на белгийската финансова група KBC, по-рано разпредели 25 млн. евро от ЕИБ като кредити на малкия бизнес.