Европейската комисия е набелязала радикални мерки по отношение на банките, които работят преди всичко за акционерите си и не толкова за данъкоплатците.

Предложението на ЕК е да се дадат правомощия на регулаторните власти за намеса върху разпределянето на дивиденти в банките, както и за влияние върху кадровата политика по отношение на назначенията на висшия мениджмънт.

По този начин ще бъде разрешена ужасната дилема, пред която правителствата се изправят, когато трябва да се решава дали да се остави дадената банка да фалира с риск за дестабилизация на финансовата система, или да се предприеме спасителен план с парите на данъкоплатците.

Според ЕК трябва да бъде въведена паневропейска система, която да направи така, че тежестта от подобни действия да понесат инвеститорите, а не данъкоплатците. AP