На 12 май Европейската комисия официално ще обяви решението си по повод размразяването на 115 млн. евро по програма ИСПА за България. Това съобщиха от правителствената информационна служба. В 17.00 часа българско време вицепремиерът Меглена Плугчиева ще се срещне в Брюксел с еврокомисаря по регионалната политика Данута Хюбнер, която ще я информира за решението на Европейската комисия.

Решението на комисията за прекратяване на междинните плащания по Кохезионния фонд за проекта „Изграждане на магистрала Люлин, Околовръстно шосе София-Даскалово” и проекта „Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по направление на общоевропейските транспортни коридори (TEN-T) в България” бе взето на 23 юли 2008 г. Установено бе, че в тогавашния фонд „Републиканска пътна инфраструктура” не са изградени системи за управление и контрол, които да осигурят добро финансово управление на европейските средства

За да възстанови финансирането на проектите по ИСПА, българското правителство и Народното събрание предприеха редица действия. Приет бе Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Променен бе Законът за обществените поръчки, като бяха включени мерки за засилване на дейностите по прозрачност и контрол при провеждането на процедурите. Изменен бе Законът за пътищата, като Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” се преобразува от второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на финансите в Национална агенция „Пътна инфраструктура” със статут на първостепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерския съвет. Правителството одобри и Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция „Пътна инфраструктура”.