Европейската комисия ще стартира две разследвания срещу Гърция, съобщиха от Брюксел.

Едното е във връзка с изплатени на гръцки фермери помощи от страна на тяхната Национална организация за земеделско осигуряване /Greek Agricultural Insurance Organisation - ELGA/ в периода 2008 – 2009 г. Второто е свързано с тарифите за електричеството, разрешени на държавната компания Aluminium of Greece. ЕК ще проучва дали компанията не плаща по-ниски от пазарните цени за доставяния й ток, което може да се тълкува като нерегламентирана държавна помощ.

Преди време от Брюксел направиха проучване на изплатените от гръцката селскостопанска организация средства за нанесени щети на земеделска продукция през 2007 и 2008 г. След като специалната комисия оповести изводите си, днес бе взето решение за стартиране на официално разследване. Така, в едномесечен срок Гърция трябва да отговори на въпросите на Комисията.