Европейската комисия задейства днес две наказателни процедури срещу България. Процедурите са за несъблюдаване на европейското  законодателство по природната среда и за непълно прилагане на европейската директива при оспорване на резултати от обществени търгове.

В първия случай Европейската комисия обяви, че започва процедура срещу България, Белгия, Естония, Франция, Португалия, Латвия, Финландия, Полша, Малта и Словакия, тъй като не спазват европейската законодателство по околната среда в пет области - превенция на наводнения, събиране на електрически и електронни отпадъци, чистотата на водите, ограничаване на вредни шумове и поддържане на открити места за изхвърляне на боклуци.    

Специално от България Европейската комисия изисква да спазва напълно Директива 2007/0/ЕС за оценка и управление на риска от наводнения.

Задействана е втората фаза от една европейска наказателната процедура или Европейската комисия е изпратила "обосновано мнение" до засегнатите страни. Те имат два месеца да отговорят. Ако това не стане, или ако отговорът е незадоволителен, то срещу тях могат да започнат съдебни дела в Европейския съд в Люксембург.

Също във втора фаза е процедурата срещу България и още четири страни в Европейския съюз - Кипър, Латвия, Португалия и Словения - за непълно прилагане на директива на Европейския съюз при оспорване на резултати от обществени търгове.

Тази възможност е важна, за да се гарантира, че търговете са спечелени от компанията, направила най-добрата оферта. Цел на директивата е и даде сигурност на компаниите и на отделните лица, че търговете са преминали честно и справедливо, заяви говорител на Европейската комисия.

България и другите засегнати страни имат два месеца да отговорят какво е направено по изпратеното от Европейската комисия "обосновано мнение". Ако тази срок не бъде спазен или отговорът е неудовлетворителен, то комисията може да инициира дело в Съда на Европейския съюз в Люксембург. БТА