Европейската комисия предложи нови мерки за засилване на бюджетната дисциплина, предвиждащи главно налагането на глоби на държавите членки на еврозоната, които не намаляват достатъчно бързо дълга си или харчат прекалено.

"За държавите членки на еврозоната новите механизми ще позволят налагането на по-стриктни санкции", посочва Комисията в комюнике.

ЕК предвижда да задължи държавите от еврозоната, които не контролират финансите си, да плащат депозит от 0,2% от Брутния вътрешен продукт (БВП). Това ще засегне на първо място страните, които "се отклоняват значително от внимателната бюджетна политика", т.е. не намаляват достатъчно бързо разходите си, за да върнат в средносрочен план бюджетния си дефицит под разрешения в ЕС лимит от 3% от БВП.

Или това са тези, чийто ритъм на нарастване на разходите е по-бърз от процента на растеж на БВП в средносрочен план. Депозитът ще бъде върнат на държавата едва когато реши проблема.

Освен това Брюксел планира да санкционира държавите, които надвишават разрешения праг на дълга от 60% от БВП и не го намаляват достатъчно бързо, за да го върнат в тези рамки.

Комисията предвижда да поиска от тях да намалят дълга си със "задоволителен ритъм" или отклонение с 1/20-та между дълга им и годишния праг от 60%. Ако не го направят, срещу тях може да бъде предприета процедура за "прекомерен дефицит", каквато се предвижда сега за надхвърляне на 3%-я лимит на дефицита.

При откриването на подобна процедура Брюксел предвижда държавите да направят депозит от 0,2% от БВП. Ако не спазват отправените им препоръки, той ще се превърне в глоба.