Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково глоби с 30 хил. лева Оловно цинков комплекс АД- Кърджали.

 

Основание за налагане на санкцията  е наказателно постановление за неизпълнение на условия по издадено през 2006 година комплексно разрешително на оператора ОЦК АД, град Кърджали.

 

Проверка на експерти от РИОСВ – Хасково е установила, че инсталацията за производство на олово е работила с превишен капацитет през месеците юли, август, септември и октомври 2007 година.

 

Констатирано е още превишение на емисиите на прах, серен диоксид, олово и кадмий в отпадъчните газове, отделяни от площадката на комплекса.

 

Не са монтирани и пречиствателни съоръжения към два от комините на завода.

 

В днешната сесия книжата на дружеството от Кърджали се търгуват с повишение от 0.33% до 42.45 лева за акция, при прехвърлени по позицията 1 453 лота.