Да се създаде туристическа полиция, апелираха представители на екскурзоводите в България. Нелоялната конкуренция от страна на “фалшиви” екскурзоводи е причината гидовете в България да потърсят правата си.

Туризмът е едни от най-печелившите сектори на българската икономика, но правата на екскурзоводите не са ясно посочени. Във връзка с новия Закон за туризма, който предстои да влезе в сила, Асоциацията на екскурзоводите в България иска в него да залегнат нови текстове, които да подпомогнат развитието на професията. Дафина Бошнакова, член на управителния съвет на асоциацията, посочва основните искания:

“Не сме фанатици, които ще спрат един чужденец да работи в България, ако той покрие дадени критерии. В разработването на новия закон една от нашите идеи е както европейските закони повеляват, квалификацията, получена в чужда страна да се зачита, но за да работи човек в България, той трябва да има и още нещо - правоспособност, да е преминат изпит за това”, каза Дафина Бошнакова, член на управителния съвет на асоциацията.

По отношение на туристическата полиция тя допълни, че в криза не е задължително държавата да се товари с допълнителни институции. Според Бошнакова такива функции биха могли да се включат в работата на общинската полиция, Икономическа полиция или групи, сформирани от представители на различни институции.

От асоциацията коментираха, че там членуват около 300 души екскурзоводи, а около 100 са представителите на нелоялната конкуренция.