Между 60 и 100 млн. евро ще вложи Еврохолд България АД за закупуването на застрахователни компании в региона. Необходимият финансов ресурс ще набираме по всички възможни начини, заявиха на среща с инвеститорите управителите на холдинга. В средносрочен план до 5 години ще бъде преструктуриран производствения бизнес, като не са изключени продажби, а нов етап от развитието на компанията е разграничаването на отделен бизнес в сектора недвижими имоти.

Плановете за експанзия и преструктуриране са били представени вече на подобни срещи в Ню Йорк и Лондон, като прогнозите за ръст на приходите до 372 млн. лева за 2008 година и печалба в размер на 33 млн. лева се базира само на текущия портфейл компании, включени в холдинга към настоящия момент.

До дни се очаква да бъдат сключени първите полици в общото застраховане в Испания. Приходите от 10 пъти по-малко на брой полици, тоест 10 пъти по-малък риск, е съизмерим с този, който получаваме от целия български пазар по Гражданска отговорност, пресмятат от холдинга. Наред с това Еврохолд България АД се цели в пазарните ниши на Украйна и Русия. Навлизането там ще започне с автомобилни застрахователни продукти.

В Румъния компанията притежава 12-тия най-голям застраховател, като прогнозата е, че до 5-7 години северната ни съседка ще догони страните от Централна и източна Европа по застрахователна плътност. Показателите за дейността на този пазар за миналата година се измерват в 1.65 млрд. евро общ премиен приход и 1.7% пазарен дял.

Целите в общото застраховане са за постигане на 5% дял в 6 до 10 страни в региона с население 200-250 млн. души, 2 млн. от които да бъдат клиенти на Еврохолд.

За да оптимизира структурата си Еврохолд България АД планира създаването на подхолдинг за лизинговите компании. По този начин ще се даде възможност за дългосрочно финансиране и по-лесно управление на ресурсите на различните регионални пазари. Предвижда се достигане на лизингов портфейл от 1.2 млрд. лева до 5 години и продажба на 12 хил. автомобила годишно.

До края на годината ще бъдат завършени още 3 автосалона в София, Велико Търново и Стара Загора, като увеличението на площите от шоуруми се очаква да доведе до повишаване на продажбите на автомобили. До 2010 година очакваният ръст на пазара е 25%, като на инвеститорски въпрос дали поскъпващия петрол ще окаже негативно влияние на продажбите, от Евролийз Ауто АД отговориха, че подобна опасност не съществува.

Повишаването на цените на суровините би могло да оскъпи производството на Пластхим АД, който оперира в сектора на опаковки и полипропиленово фолио. Продукцията ще продължи да бъде търсена и на международните пазари, смятат от ръководството на холдинга, тъй в Европа има недостиг от близо 40 хил. тона фолио за опаковки. Дружеството от производствения сегмент на Еврохолд е прибавило към общия резултат 52 млн. лева приходи и 2.1 млн. лева нетна печалба. В следващите 2 години ще се разглежда възможността то да стане публично.

Приходи в размер на 14.9 млн. лева и нетна печалба от 1.7 млн. лева добавя и Етропал АД, в което Еврохолд България АД ще предложи значителна част от формираната печалба да бъде разпределена под формата на дивиденти. Развитието на частните диализни центрове ще дадат тласък за развитие на предприятието, смятат от мениджмънта му, като при подходяща оферта холдингът е готов да се раздели с Етропал АД, запазвайки връзките си с новия инвеститор.

Налице е заявен интерес към Етропал АД, но в рамките на тази година няма да приемаме оферта, каза Асен Христов, председател на Надзорния съвет. Той посочи, че предстои да се извърши разграничаване на бизнеса на Еврохолд България АД от активите, които притежава. По този начин бизнесът ще получи справедлива пазарна оценка, а имуществото от офиси, шоуруми и индустриални земи ще бъде управлявано по-ефективно.

Към момента дружеството притежава 8.671 кв. м. офиси, 39.842 кв. м земи, 8.310 кв. м автосалони и 6.023 кв. м хотели.

В сферата на частното и инвестиционно банкиране, където оперира Евро-Финанс, се очаква увеличение на активите под управление и попечителство на 1.7 млрд. лева. Ще се наблегне на големите клиенти и консултирането на сделки по сливания и придобивания, като няма да се преследва целта получаване на банков лиценз.

Основни трудности в развитието на дейността от холдинга посочват нелоялната конкуренция на застрахователния бизнес в България, като подобни действия предприемат не само малките, но и големите групировки в сектора. Пречка за разрастване на експанзията на Балканите е лошата инфраструктура между Букурещ- Белград-Скопие и София, а третият голям проблем за развитие е недостигът на квалифицирани кадри. В холдинга работят над 3 хиляди души, 600 от които в чужбина.

Акционерите в България са над 12 хиляди, като над 60% от свободно търгуемия обем акции е собственост на международни институционални инвеститори. Мажоритарен собственик на Еврохолд България АД е Старком холдинг АД с 68.2%. Сред другите по-големи акционери са Firebird Management с 6%, Landsbanki Luxembourg с дял от 4.4%, Bank Austria-1.3%, EFG Eurobank с участие от 1.1%. 

За 2007 година холдингът отчете консолидирана нетна печалба в размер на 82.6 млн. лв., което е осемкратен ръст спрямо 2006 година. Близо 70% от постигнатия финансов резултат се дължи на извършеното прехвърляне по пазарна оценка на акциите на ЗД Евроинс АД и ЗОК Св. Николай Чудотворец в дъщерния регионален застрахователен подхолдинг Euroins Insurance Group.

Консолидираните приходи от дейността на холдинга възлизат на 368 милиона лева, а собственият капитал се увеличава трикратно до 185.7 милиона лева в края на 2007 година.

За това как холдингът ще атакува регионалните пазари, какви са очакванията за завземане на позиции и каква е оценката на мениджърите за стойността на акциите, търгувани на БФБ, четете в секцията Интервю.

* Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.