DarikFinance.bg
Никола Янков, управляващ партньор в Експат Капитал
Визитка
Никола Янков е председател на Съвета на директорите на Експат Капитал и ръководи компанията заедно с партньора си Николай Василев. Преди това той е бил зам.-министър на транспорта и съобщенията и зам.-министър на икономиката. Има над 10 години опит в индустриалния сектор, дяловите инвестиции и корпоративните финанси, като е заемал мениджърски позиции в Лукойл Нефтохим АД, Нафтекс България Холдинг АД, Нафтекс Петрол АД, Солвей Соди АД, Крафт Якобс Сушард България. Завършил е икономика в Университета „Корнел” в САЩ.
„Експат Капитал” и финансова компания, предлагаща услуги в сферата на управлението на активи и финансовото консултиране за капиталови пазари, корпоративни финанси, дялово инвестиране и др. Групата копмании на „Експат Капитал” управлява 3 договорни фонда, 2 фонда за недвижими имоти и индивидуални инвестиционни портфейли. В момента тече увеличението на капитала на един от фондовете – Експат Бета АДСИЦ. Емисията е в размер на 43,428,900 броя обикновени акции с емисионна стойност от 1 лев/акция. 31 май е старът на търгуването на правата на борсата.
Защо избирате точно този момент за увеличаване на капитала, който се определя в компанията като подходящ заради предстоящата най-ниска точка на пазара на имоти, но пък като цяло се намира в доста ниска точка и цялата икономика?
Именно най-ниската точка на пазара е времето да се инвестира, за да се реализират максимални печалби за акционерите на фонда. Икономиката на България е в ниска точка като цяло, но ние сме отворена система и разтежът при основните търговски партньори на страната неминуемо в средносрочен план ще доведе до оживление и у нас. Капиталовите потоци, които в момента подминават България, допринасяйки по този начин за депресиране на цените на борсата и в сектора на недвижимите имоти, ще се завърнат, след като инвеститорите изчерпат възможностите за печалби на по-развитите пазари. Разчитаме това да стане в най-лошия случай в двугодишен хоризонт. Междувременно е добре да се пазаруват първокласни активи на ниски цени и особено такива, където има специална ситуация, свързана с просрочени кредити.
След представянето на увеличението на капитала пред потенциални инвеститори, какви са очакавнията ви за техния интерес?
Миналата седмица направихме специално събитие по тази тема, което премина с голям интерес. Непрекъснато имаме срещи и комуникация с различни български и чуждестранни инвеститори. Очакваме всички онези, които имат финансови възможности и разсъждават активно за инвестиционните алтернативи в момента, да се възползват от нашето предложение. Ако някой има желание и апетит да поеме риск в сектора на недвижимите имоти в България, то безспорно сега е моментът това да стане, а най-добрият начин е чрез участие в професионално управляван и търгуван на борсата фонд – АДСИЦ. Предимствата на такъв инструмент пред директна покупка на имот са много. На първо място това е диверсификацията на риска чрез индиректното участие в по-широк инвестиционен портфейл спрямо инвестиция само в един определен имот. Второ, възможността в акции на фонда да се инвестира неголяма сума – например 10 000 лева – която позволява участие в печалбата на проекти за милиони, които не са достъпни за масовия инвеститор. Тъй като фондът е търгуван на борсата, инвеститорите могат бързо и лесно да излязат от своята инвестиция при необходимост, като продадат част или всички свои акции. Фондът е регулиран от държавата и доста прозрачен при своята работа, отчети за дейността се публикуват редовно и са леснодостъпни. Активите на фонда се управляват от професионален екип от хора, чиято работа е фокусирана само върху това. Този модел е по-добър от инвеститори, които се опитват да управляват закупени от тях имоти просто между другото и на аматьорски начала. Не на последно място тези фондове са освободени от корпоративен данък (който е 10% за всички други фирми), а печалбата от спекулацията на борсата с техни акции също е освободена от данъци.
Регистрираме интерес както от професионални и институционални инвеститори, така и от физически лица, от страната и от чужбина. Това е видно и от раздвижването в търговията с наши акции на пазара през последните дни, защото много инвеститори решиха да закупят изпреварващо акции преди увеличението, за да не се налага да закупуват права след това. Това покачи цената на акциите с 3%. Експат Бета АДСИЦ се отличава от многото други подобни фондове на пазара с това, че неговите акции не са загубили стойност от началото на кризата. Основните причини за това са липсата на банкови задължения във фонда и високото качество на активите му. Това се оценява положително от инвеститорите.
В ситуация на криза са добре тези, които имат свободни пари в брой. Много ли са тези хора в България, които влизат в тази графа и в същото време са склонни да инвестират в подобна инициатива?
Експат Капитал е фирма, която се занимава професионално с управление на пари, включително на частни инвестиционни портфейли и договорни фондове чрез лицензираното си дъщерно управляващо дружество Ескпат Асет Мениджмънт. Повечето наши клиенти са такива, които описвате. В България няма все още практика хората масово да инвестират в различни инструменти на фондовия пазар, както в много от развитите икономики. Активните и финансово значими участници на тези пазари са по-скоро малцината частни и институционални инвеститори, които разполагат със значим ликвиден ресурс и знанията и нагласата да го използват за тази цел. Препоръчваме на нашите клиенти да участват в записването на акции от увеличението на капитала на Експат Бета АДСИЦ, защото логиката, времето и структурата на тази инициатива е много добра. Алтернативите за други инвестиции с подобен потенциал и пазарна логика са малко или липсват.
Какви са измеренията на тези масови разпродажби на имоти, които прогнозира мениджмънтът на Експат Капитал?
Масово предлагане на имоти за продажба има и в момента. Това не е нещо, което прогнозираме, а общоизвестен факт. Това, че няма сделки, се дължи само на липсата на купувачи. На практика всички новопостроени сгради през последните 2 години са на пазара. Повечето от тях са обезпечение за кредити, които са ползвани за строителството им или за други цели. В много от тези случаи кредитите не се обслужват към момента. Това създава дилема за банките – дали да продължат да разсрочват кредитите и да капитализират неплатените лихви, или да минат към продажби на обезпеченията. При липса на купувачи повечето банки се въздържат от продажби, поради риска при изключително нисък интерес на търговете да не получат съществена част от вземанията си, тоест търсенето да се окаже на цени доста под размера на кредитите. Отделно, съдебното изпълнение е свързано с много такси и с процедурни възможности за блокиране на процеса от недобросъвестни длъжници. Така че продажбите ще започнат, ако има купувачи. Ние искаме да сме такъв купувач. Един от много малкото на пазара. Иначе офертите са факт и в момента, липсва обаче концентриран свободен финансов ресурс, който да отговори на това предлагане. Ние се стремим да наберем такъв ресурс, позволявайки на множество малки и средни инвеститори да спечелят чрез нашия фонд от моментната конюнктура по начин, по който те не биха могли да го направят самостоятелно, участвайки в директни сделки.
Имате ли голяма конкуренция сред „ловците” на подценени активи?
Не. Не забелязваме готовност у други големи инвеститори да стартират подобна инициатива или да следват такава стратегия. Конкуренция на фонда ни би могла да се появи от чужбина, но това според нас няма да се случи в следващите 12-18 месеца, така че се надяваме да сме в изключително добра преговорна позиция.
Напоследък се коментира, че много банки създават собствени специализирани инвестиционни дружества за изкупуване на обезпечения по свои проблемни кредити. Те могат ли да бъдат определени като ваша нелоялна конкуренция?
Не е незаконно една банка да се опитва да изкупува обезпеченията по лошите си кредити, за да замени по този начин един вид активи (лоши вземания) с друг вид (дялово участие в дъщерно инвестиционно дружество, или кредит към такова дружество). По този начин банката „гримира” баланса си така, че да се намали размерът на просрочените кредити и да се реинтегрират като приходи направените вече провизии по тях. Това обаче не намалява нивото на риска в рамките на самата банка, даже в някои отношения го влошава, защото докато банката има обезпечено вземане от свой клиент, който е професионален строителен предприемач или инвеститор в недвижимости, тя може винаги да продаде обезпечението и да поиска допълнителни гаранции от своя длъжник, а междувременно той може да се грижи и управлява много по-добре имота – предмет на обезпечението. В момента, в който банката ликвидира своето вземане и придобие директно или индиректно чрез свое дружество обезпечението, целият риск, който се е носил до този момент основно от длъжника, става проблем на самата банка. Разходите по администрирането на тези имоти също стават разходи на банката. Не е работа на банките да управляват фондове за имоти, закупени с парите на техните вложители. Това е наша работа. Засилването на тежестта на такива активи в баланса на банките в края на краищата ще доведе до проблеми с надзора и влошаване на кредитния им рейтинг. Ние бихме искали да помогнем на много банки да намалят тези несвойствени за тях операции, като придобиваме обезпеченията вместо тях. Иначе е факт, че практиката за съдаването и финансирането на такива специализирани „дъщерни” или „сестрински” инвестиционни дружества стана широко разпространена напоследък в банковия сектор в България, особено през последната година със засилването на икономическия спад и свързаните с това неизпълнения по много кредити. Не можем да гледаме на тези дружества като на конкуренти, защото те са по-скоро инвеститори по неволя. Те могат да бъдат наши контрагенти, тоест продавачи на имоти, а не конкуренти в сделки за покупки. Ако добре управляваните банки имат избор, те не биха продавали на себе си, а на външни инвеститори като нас, дори и с малка загуба спрямо размера на вземанията си.
Според анализите, които правите, колко време ще мине преди пазарът да излезе от тази най-ниска точка, която му предстои и ще стигне до етап, в който тези подценени сега имоти ще имат своята адекватна цена?
Повишването на цените на имотите в България изобщо, а особено на бизнес имотите с инвестицоионен характер като офис сгради и търговски центрове, зависи от наличието на платежоспособни купувачи. Въпросът кога ще тръгнат нагоре цените е всъщност въпрос кога ще се появят сериозни купувачи от чужбина, тоест кога България ще влезе отново в полезрението на международната инвеститорска общност. Няколко фактора влияят върху отговора на този въпрос: 1) макроикономическата стабилност в страната (това значи стабилен валутен курс, ниски лихвени проценти и стабилни публични финанси); 2) прозрачна, предвидима и последователна икономическа политика на правителството в подкрепа на икономическата стабилност и растежа; 3) позитивни сигнали, излъчвани в чужбина по отношение на България в международната финансова общност – отзиви на чужди инвеститори в България, позитивни анализи на големите инвестиционни банки, публични послания и инициативи от страна на българската адмнинистрация; 4) регионална и международна икономическа конюнктура – лоши или добри новини от съседни държави, бързо или бавно възстановяване на развитите икономики и увеличаване на инвеститорските апетити за поемане на допълнителни рискове в развиващи се пазари. Върху първите три фактора може активно да влияе правителството. Ефектът на четвъртия фактор може също да бъде донякъде смекчаван или засилван от активна информационна кампания на правителството и постоянно планирано и управлявано позитивно присъствие в световните бизнес медии. При положителен сценарий можем да очакваме започване на по-сериозно оживление на пазарите в рамките на 12-18 месеца.
По предварителна информация се очаква в рамките на месец и половина след увеличението на капитала да направите първата сделка. Какви обекти имате вече набелязани за нея или това ще зависи изключително от успешността на увеличението на акпитала?
Разглеждаме няколко обекта, които са на първокласни локации в София. Сградите са с високо качество и отговарят на нашите инвестиционни критерии. Имотите са изцяло завършени и са обезпечения по кредити, които са в неизпълнение. Кредиторите имат нагласата да преминат към продажба на обезпеченията. Ние можем да участваме както на търговете, така и в директни преговори със сегашните собственици, за да се избегне рискът за тях и за кредиторите цената на търг да се окаже по-ниска от сумата на кредита. Въпрос на финансова готовност от наша страна е тези сделки да се случат. А това ще зависи от размера на средствата, които успеем да привлечем със сегашното увеличение на капитала на Експат Бета АДСИЦ. Предпочитаме да създадем портфейл от няколко обекта, вместо да вложим всичките пари на фонда в един единствен проект. Сградите, които разглеждаме в момента, са с различен размер и на различна стойност. Кои точно ще придобием зависи от финансовия ресурс, с който фондът ще разполага след увеличението. Имаме предпочитания, но продължаваме да разширяваме кръга от проекти, които разглеждаме. Ще бъдем изключително избирателни и пестеливи в своите инвестиционни решения – можем да си го позволим поради огромното предлагане на качествени обекти в момента.
Кои са основните срокове, които инвеститорите трябва да знаят по увеличението на капитала на Експат Бета АДСИЦ?
От 31 май до 28 юни тече търговията с права на борсата. Настоящите ни инвеститори получават по 1 търгуемо право за всяка акция, а всяко право дава възможност за записване на 10 нови акции. Аукционът за неупражнените права ще бъде на 7 юли, а записването на нови акции ще продължи до 21 юли. Цялата информация по емисията е публикувана на нашия сайт – www.expat.bg. 

В края на миналата седмица мениджмънтът на Експат Капитал представи пред инвеститори желанието си за увеличаване на капитала на Експат Бета АДСИЦ с 43 млн. лв., които да вложи в подценени и проблемни активи. Тогава от обслужващото дружество обявиха, че тази година ни очаква вълна от имотни разпродажби. По тези теми разговаряме с Никола Янков, председател на Съвета на директорите на Експат капитал.

Защо избирате точно този момент за увеличаване на капитала, който се определя в компанията като подходящ заради предстоящата най-ниска точка на пазара на имоти, но пък като цяло се намира в доста ниска точка и цялата икономика?

Именно най-ниската точка на пазара е времето да се инвестира, за да се реализират максимални печалби за акционерите на фонда. Икономиката на България е в ниска точка като цяло, но ние сме отворена система и разтежът при основните търговски партньори на страната неминуемо в средносрочен план ще доведе до оживление и у нас. Капиталовите потоци, които в момента подминават България, допринасяйки по този начин за депресиране на цените на борсата и в сектора на недвижимите имоти, ще се завърнат, след като инвеститорите изчерпат възможностите за печалби на по-развитите пазари. Разчитаме това да стане в най-лошия случай в двугодишен хоризонт. Междувременно е добре да се пазаруват първокласни активи на ниски цени и особено такива, където има специална ситуация, свързана с просрочени кредити.


След представянето на увеличението на капитала пред потенциални инвеститори, какви са очакавнията ви за техния интерес?

Миналата седмица направихме специално събитие по тази тема, което премина с голям интерес. Непрекъснато имаме срещи и комуникация с различни български и чуждестранни инвеститори. Очакваме всички онези, които имат финансови възможности и разсъждават активно за инвестиционните алтернативи в момента, да се възползват от нашето предложение. Ако някой има желание и апетит да поеме риск в сектора на недвижимите имоти в България, то безспорно сега е моментът това да стане, а най-добрият начин е чрез участие в професионално управляван и търгуван на борсата фонд – АДСИЦ. Предимствата на такъв инструмент пред директна покупка на имот са много. На първо място това е диверсификацията на риска чрез индиректното участие в по-широк инвестиционен портфейл спрямо инвестиция само в един определен имот. Второ, възможността в акции на фонда да се инвестира неголяма сума – например 10 000 лева – която позволява участие в печалбата на проекти за милиони, които не са достъпни за масовия инвеститор. Тъй като фондът е търгуван на борсата, инвеститорите могат бързо и лесно да излязат от своята инвестиция при необходимост, като продадат част или всички свои акции. Фондът е регулиран от държавата и доста прозрачен при своята работа, отчети за дейността се публикуват редовно и са леснодостъпни. Активите на фонда се управляват от професионален екип от хора, чиято работа е фокусирана само върху това. Този модел е по-добър от инвеститори, които се опитват да управляват закупени от тях имоти просто между другото и на аматьорски начала. Не на последно място тези фондове са освободени от корпоративен данък (който е 10% за всички други фирми), а печалбата от спекулацията на борсата с техни акции също е освободена от данъци. Регистрираме интерес както от професионални и институционални инвеститори, така и от физически лица, от страната и от чужбина. Това е видно и от раздвижването в търговията с наши акции на пазара през последните дни, защото много инвеститори решиха да закупят изпреварващо акции преди увеличението, за да не се налага да закупуват права след това. Това покачи цената на акциите с 3%. Експат Бета АДСИЦ се отличава от многото други подобни фондове на пазара с това, че неговите акции не са загубили стойност от началото на кризата. Основните причини за това са липсата на банкови задължения във фонда и високото качество на активите му. Това се оценява положително от инвеститорите.

В ситуация на криза са в добра позиция тези, които имат свободни пари в брой. Много ли са тези хора в България, които влизат в тази графа и в същото време са склонни да инвестират в подобна инициатива?

Експат Капитал е фирма, която се занимава професионално с управление на пари, включително на частни инвестиционни портфейли и договорни фондове чрез лицензираното си дъщерно управляващо дружество Ескпат Асет Мениджмънт. Повечето наши клиенти са такива, които описвате. В България няма все още практика хората масово да инвестират в различни инструменти на фондовия пазар, както в много от развитите икономики. Активните и финансово значими участници на тези пазари са по-скоро малцината частни и институционални инвеститори, които разполагат със значим ликвиден ресурс и знанията и нагласата да го използват за тази цел. Препоръчваме на нашите клиенти да участват в записването на акции от увеличението на капитала на Експат Бета АДСИЦ, защото логиката, времето и структурата на тази инициатива е много добра. Алтернативите за други инвестиции с подобен потенциал и пазарна логика са малко или липсват.

Какви са измеренията на тези масови разпродажби на имоти, които прогнозира мениджмънтът на Експат Капитал?

Масово предлагане на имоти за продажба има и в момента. Това не е нещо, което прогнозираме, а общоизвестен факт. Това, че няма сделки, се дължи само на липсата на купувачи. На практика всички новопостроени сгради през последните 2 години са на пазара. Повечето от тях са обезпечение за кредити, които са ползвани за строителството им или за други цели. В много от тези случаи кредитите не се обслужват към момента. Това създава дилема за банките – дали да продължат да разсрочват кредитите и да капитализират неплатените лихви, или да минат към продажби на обезпеченията. При липса на купувачи повечето банки се въздържат от продажби, поради риска при изключително нисък интерес на търговете да не получат съществена част от вземанията си, тоест търсенето да се окаже на цени доста под размера на кредитите. Отделно, съдебното изпълнение е свързано с много такси и с процедурни възможности за блокиране на процеса от недобросъвестни длъжници. Така че продажбите ще започнат, ако има купувачи. Ние искаме да сме такъв купувач. Един от много малкото на пазара. Иначе офертите са факт и в момента, липсва обаче концентриран свободен финансов ресурс, който да отговори на това предлагане. Ние се стремим да наберем такъв ресурс, позволявайки на множество малки и средни инвеститори да спечелят чрез нашия фонд от моментната конюнктура по начин, по който те не биха могли да го направят самостоятелно, участвайки в директни сделки.

Имате ли голяма конкуренция сред „ловците” на подценени активи?

Не. Не забелязваме готовност у други големи инвеститори да стартират подобна инициатива или да следват такава стратегия. Конкуренция на фонда ни би могла да се появи от чужбина, но това според нас няма да се случи в следващите 12-18 месеца, така че се надяваме да сме в изключително добра преговорна позиция.

Напоследък се коментира, че много банки създават собствени специализирани инвестиционни дружества за изкупуване на обезпечения по свои проблемни кредити. Те могат ли да бъдат определени като ваша нелоялна конкуренция?

Не е незаконно една банка да се опитва да изкупува обезпеченията по лошите си кредити, за да замени по този начин един вид активи (лоши вземания) с друг вид (дялово участие в дъщерно инвестиционно дружество, или кредит към такова дружество). По този начин банката „гримира” баланса си така, че да се намали размерът на просрочените кредити и да се реинтегрират като приходи направените вече провизии по тях. Това обаче не намалява нивото на риска в рамките на самата банка, даже в някои отношения го влошава, защото докато банката има обезпечено вземане от свой клиент, който е професионален строителен предприемач или инвеститор в недвижимости, тя може винаги да продаде обезпечението и да поиска допълнителни гаранции от своя длъжник, а междувременно той може да се грижи и управлява много по-добре имота – предмет на обезпечението. В момента, в който банката ликвидира своето вземане и придобие директно или индиректно чрез свое дружество обезпечението, целият риск, който се е носил до този момент основно от длъжника, става проблем на самата банка. Разходите по администрирането на тези имоти също стават разходи на банката. Не е работа на банките да управляват фондове за имоти, закупени с парите на техните вложители. Това е наша работа. Засилването на тежестта на такива активи в баланса на банките в края на краищата ще доведе до проблеми с надзора и влошаване на кредитния им рейтинг. Ние бихме искали да помогнем на много банки да намалят тези несвойствени за тях операции, като придобиваме обезпеченията вместо тях. Иначе е факт, че практиката за съдаването и финансирането на такива специализирани „дъщерни” или „сестрински” инвестиционни дружества стана широко разпространена напоследък в банковия сектор в България, особено през последната година със засилването на икономическия спад и свързаните с това неизпълнения по много кредити. Не можем да гледаме на тези дружества като на конкуренти, защото те са по-скоро инвеститори по неволя. Те могат да бъдат наши контрагенти, тоест продавачи на имоти, а не конкуренти в сделки за покупки. Ако добре управляваните банки имат избор, те не биха продавали на себе си, а на външни инвеститори като нас, дори и с малка загуба спрямо размера на вземанията си.

Според анализите, които правите, колко време ще мине преди пазарът да излезе от тази най-ниска точка, която му предстои и ще стигне до етап, в който тези подценени сега имоти ще имат своята адекватна цена?

Повишването на цените на имотите в България изобщо, а особено на бизнес имотите с инвестицоионен характер като офис сгради и търговски центрове, зависи от наличието на платежоспособни купувачи. Въпросът кога ще тръгнат нагоре цените е всъщност въпрос кога ще се появят сериозни купувачи от чужбина, тоест кога България ще влезе отново в полезрението на международната инвеститорска общност.

Няколко фактора влияят върху отговора на този въпрос: 1) макроикономическата стабилност в страната (това значи стабилен валутен курс, ниски лихвени проценти и стабилни публични финанси); 2) прозрачна, предвидима и последователна икономическа политика на правителството в подкрепа на икономическата стабилност и растежа; 3) позитивни сигнали, излъчвани в чужбина по отношение на България в международната финансова общност – отзиви на чужди инвеститори в България, позитивни анализи на големите инвестиционни банки, публични послания и инициативи от страна на българската адмнинистрация; 4) регионална и международна икономическа конюнктура – лоши или добри новини от съседни държави, бързо или бавно възстановяване на развитите икономики и увеличаване на инвеститорските апетити за поемане на допълнителни рискове в развиващи се пазари. Върху първите три фактора може активно да влияе правителството. Ефектът на четвъртия фактор може също да бъде донякъде смекчаван или засилван от активна информационна кампания на правителството и постоянно планирано и управлявано позитивно присъствие в световните бизнес медии. При положителен сценарий можем да очакваме започване на по-сериозно оживление на пазарите в рамките на 12-18 месеца.

По предварителна информация се очаква в рамките на месец и половина след увеличението на капитала да направите първата сделка. Какви обекти имате вече набелязани за нея или това ще зависи изключително от успешността на увеличението на акпитала?


Разглеждаме няколко обекта, които са на първокласни локации в София. Сградите са с високо качество и отговарят на нашите инвестиционни критерии. Имотите са изцяло завършени и са обезпечения по кредити, които са в неизпълнение. Кредиторите имат нагласата да преминат към продажба на обезпеченията. Ние можем да участваме както на търговете, така и в директни преговори със сегашните собственици, за да се избегне рискът за тях и за кредиторите цената на търг да се окаже по-ниска от сумата на кредита. Въпрос на финансова готовност от наша страна е тези сделки да се случат. А това ще зависи от размера на средствата, които успеем да привлечем със сегашното увеличение на капитала на Експат Бета АДСИЦ. Предпочитаме да създадем портфейл от няколко обекта, вместо да вложим всичките пари на фонда в един единствен проект. Сградите, които разглеждаме в момента, са с различен размер и на различна стойност. Кои точно ще придобием зависи от финансовия ресурс, с който фондът ще разполага след увеличението. Имаме предпочитания, но продължаваме да разширяваме кръга от проекти, които разглеждаме. Ще бъдем изключително избирателни и пестеливи в своите инвестиционни решения – можем да си го позволим поради огромното предлагане на качествени обекти в момента.


Кои са основните срокове, които инвеститорите трябва да знаят по увеличението на капитала на Експат Бета АДСИЦ?


От 31 май до 28 юни тече търговията с права на борсата. Настоящите ни инвеститори получават по 1 търгуемо право за всяка акция, а всяко право дава възможност за записване на 10 нови акции. Аукционът за неупражнените права ще бъде на 7 юли, а записването на нови акции ще продължи до 21 юли. Цялата информация по емисията е публикувана на нашия сайт – www.expat.bg. 

Никола Янков е председател на Съвета на директорите на Експат Капитал и ръководи компанията заедно с партньора си Николай Василев. Преди това той е бил зам.-министър на транспорта и съобщенията и зам.-министър на икономиката. Има над 10 години опит в индустриалния сектор, дяловите инвестиции и корпоративните финанси, като е заемал мениджърски позиции в Лукойл Нефтохим АД, Нафтекс България Холдинг АД, Нафтекс Петрол АД, Солвей Соди АД, Крафт Якобс Сушард България. Завършил е икономика в Университета „Корнел” в САЩ. Експат Капитал и финансова компания, предлагаща услуги в сферата на управлението на активи и финансовото консултиране за капиталови пазари, корпоративни финанси, дялово инвестиране и др. Групата копмании на Експат Капитал управлява 3 договорни фонда, 2 фонда за недвижими имоти и индивидуални инвестиционни портфейли. В момента тече увеличението на капитала на един от фондовете – Експат Бета АДСИЦ. Емисията е в размер на 43,428,900 броя обикновени акции с емисионна стойност от 1 лев/акция. 31 май е стартът на търгуването на правата на борсата.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!