ЕЛАНА Фонд Мениджмънт спира продажбата и обратно изкупуване на дялове и акции от своите фондове на 20 декември. Временното прекъсване се налага от факта, че Българска фондова борса няма да работи по празниците.

Фондът на Елана няма да прави продажби и за периода 24 декември, сряда, до 4 януари 2009 г., неделя.

Поръчките, приети на 19 декември, ще бъдат изпълнени по емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, обявени на 20.12.2008 г. Поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 23 декември, вторник, ще бъдат изпълнени по цени, обявени на 30 декември.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!