Елана Холдинг АД отчете печалба в размер на 1.8 млн. лв. за първите три месеца на годината спрямо печалба от 2.6 млн. лв. за същия период на предходната година, стана ясно от отчета на компанията, публикуван в сайта на БФБ-София.

Намаляват общите приходи на Елана Холдинг – от 3.138 млн. лв. за периода януари – март 2007 г. до 2.551 млн. лв. за същия период на тази година. Общите разходи са в размер на 757 хил. лв.

Основният капитал на Елана Холдинг е 4 млн. лв., а собственият – 6.194 млн. лв.

Елана Холдинг завършва 2007 г. с приходи от 49.3 млн. лв., което е ръст с 50% в сравнение с 2006 г., когато приходите са били 32.8 млн.лв. Общата нетна печалба на холдинга за миналата година възлиза на 7.5 млн.лв., с което групата регистрира ръст от 180%.

Елана финансов холдинг предвижда излизане на групата на БФБ и превръщането й в публично дружество. Предвижда се това да стане след средата на годината, когато очакванията са дотогава пазарът да се стабилизира.