От 9 юни ЕЛАНА стартира първия фонд “защитен капитал”, който е специално предназначен за български инвеститори.  Фонд Защитен капитал Horizon Commodity 1 е в евро и с фиксиран срок от 3 години, като предлага 100% защита на капитала на падежа. В допълнение към защитеното вложение инвеститорите могат да получат доходност в зависимост от движението на цените на 6 суровини, структурирани в стоков индекс – петрол, алуминий, мед, никел, олово и цинк.

Фонд Защитен капитал Horizon Commodity 1 започва предлагане на акции на 9 юни 2008 г., като само до 4 юли инвеститорите ще могат да ги закупят на базова стойност 100 евро. След 4 юли всеки може да купува и продава акции на фонда по всяко време преди падежа, като само базовата стойност от 100 евро на 1 акция представлява защитен капитал. Нетна стойност на активите и цена на акция ще се изчисляват два пъти месечно.

На падежа, на 29 юли 2011 г., вложителите ще получат 100% от своята инвестиция плюс дял от евентуалното увеличение на стоковия индекс към този момент, изчислен по коефициент на участие.

Това е седмият фонд, предлаган от фонд мениджъра на ЕЛАНА на нашия пазар.