Цената на електроенергията за битовите абонати ще се увеличи от 1 юли средно с 1,4%, а за фирмите - с 8,3%.

Това показват изчисленията на Института за енергиен мениджмънт, представени от неговия директор Иванка Диловска в сряда на кръгла маса “Какво плащаме по пътя на тока”. Форумът беше организиран от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Стойността на електроенергията от най-големите държавни производители се запазва без промяна. Изкупната цена на тока от АЕЦ “Козлодуй” остава 4,58 ст. за киловатчас, а от ТЕЦ “Марица-изток 2” - около 6,2 ст./кВтч. Близо два пъти по-скъпо НЕК плаща електроенергията по дългосрочните договори с ТЕЦ “Ей И Ес - 3С Марица-изток 1” и ТЕЦ “Марица-изток 3”. Конкретните стойности обаче са засекретени като търговска тайна.

Цените на тока се натискат надолу чрез държавните електроцентрали. “Всички искаме битовите абонати и малките фирми да бъдат защитени потребители. Но те са защитени за нечия сметка”, коментира Ангел Семерджиев, председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

При АЕЦ “Козлодуй” и ТЕЦ “Марица-изток 2” признатата от държавата норма на възвръщаемост на собствения капитал е минимална - между 0,5% и 1%. За частните ТЕЦ “Варна” и ТЕЦ “Бобов дол” тя е 12%.

“Първоначалният договор за ТЕЦ “Марица-изток 1” отпреди 10 години е бил за 17,5% норма на възвръщаемост. Сега тя е намалена на 9,8%”, каза Ангел Митев от централата, собственост на американската компания “Ей И ЕС”.

По този показател държавната НЕК е в “златната среда” с 6,8% норма на възвръщаемост на собствения капитал.

За да се поощрява производството на “зелен” ток от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), надбавката за всеки киловатчас в сметките ни се вдига от 1 юли от 0,303 ст. на 0,345 ст. Делът на тока от новите ВЕИ - без големите ВЕЦ в системата на НЕК, сега е около 3% от общото потребление в страната. В същото време тези централи получават около 10 % от всички приходи в системата.

Добавката за поощряване на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия от топлофикациите - известна като такса парно, също се повишава - от 0,219 ст. на 0,299 ст./кВтч.

“В тази цена има потенциал за намаление в бъдеще”, коментира Иванка Диловска.