Производителят на кабели ЕМКА АД  от град Севлиево подписа договор с българската фирма Локатор, по силата на който ще бъде извършена доставка на автоматизирана изпитателна система за изпитване на кабели с напрежение до 1кV.

Заложените параметри в договора определят стойност на контракта 223 440 лв., срок на доставката 6 месеца, плащане на 8 вноски, а срок на пуск – IІІ тримесечие на 2010 година. Финансирането ще бъде извършено със собствени средства и е предвидено по линия на инвестиционната програма на ЕМКА АД за 2010 година.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!