Италиански специалисти ще улавят въглеродния диоксид, изпускан от китайска електроцентрала на въглища, за да го инжектират в нефтено находище. По този начин се очаква да бъде увеличен добива на суров петрол от обекта.

Информацията бе тиражирана от енергийният гигант Enel, след вчерашното подписване на споразумение за сътрудничество между министри от Китай и Италия.

По силата на договора двете страни ще си обменят информация за разработване на нови технологии за редуциране на емисиите на CO2, отделяни от топлоелектрическите централи. Enel ще получи възможност да тества технология за улавяне на CO2 в централата Federico II на Enel в Бриндизи, която започва работа през 2010 година.