Ремонт на детска площадка в град Гълъбово за 35 000 евро е извършен по проект между общината и Енел Марица Изток 3. Изпълнителният директор на енергийната компания Джон Кларк и кметът Николай Тонев откриха днес ремонтираният обект, който е включен в споразумението за взаимно сътрудничество и социална отговорност между двете страни.

Споразумението е в сила за периода 2009-2011 година и разполага с бюджет от 1.5 млн. лева. То покрива областите опазване на околната среда, благоустройство, здравеопазване, образование и спорт.

През месец февруари Енел Марица Изток 3 официално обяви, че е приключила един месец предсрочно проекта за рехабилитация и модернизация на ТЕЦ-а така, че той да затвърди позицията си на първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища на Балканския полуостров, оперираща в пълно съответствие с последните екологични норми на ЕС.