Три хиляди нови служители планира да назначи през 2009 до 2011 година международната компания Enel. Приблизително 60% от тях ще работят в Италия, а останалите – в чужбина.

Данните оповести изпълнителният директор и генерален мениджър на компанията Фулвио Конти, който се срещна с представители на италианските синдикати, за да им представи плановете за стратегическо развитие на Enel, както и програмата за инвестиции и финансова стабилност.

Инициативите за развитие и ефективност очертават рамката, в която Enel ще разработи планираната политика за назначаване на нови служители. Независимо от трудния икономически и финансов контекст, италианският енергиен гигант потвърди намерението си да наема нови служители, за да подсили структурите си и да осигури непрекъснато производство.

На срещата са подписани две важни споразумения: Протокол за корпоративната социална отговорност на Enel и Споразумение за наблюдението на политиката на компанията за производство, опазване на околната среда и назначаване на служители.

Двата документа, които формално представляват резултат от диалога със синдикалните организации, установяват споделянето на принципи и методи за внедряване и поддръжка на обмяната на идеи за производствената, екологичната и работодателската политика на Enel, както и за корпоративната социална отговорност на компанията.

DarikFinance.bg припомня, че на 19 ноември 2008 година Енел Марица Изток 3 АД, която е дъщерна компания на италианския енергиен гигант, и община Гълъбово подписаха споразумение за взаимно сътрудничество и социална отговорност в областите: опазване на околната среда, благоустройството, здравеопазването, образованието и спорта. За периода 2009-2011 година компанията ще реализира проекти, предложени от жителите на общината, на стойност 1.5 млн. лв.