Италианският енергиен гигант Енел, който е собственик на ТЕЦ Марица Изток 3 край Гълъбово, ще представи в Лондон инвестиционните си намерения в световен мащаб. Компанията ще съобщи и финансовите си резултати за 2009-та година.

Италианската енергийна група Енел ще представи новия си бизнес план, в който се очаква да бъдат включени и намерения за инвестиции на територията на нашата страна. От 2003 година насам  компанията експлоатира в България топлоелектрическата централа Марица Изток 3.

През май 2009-та Енел приключи рехабилитацията и модернизацията на централата на стойност около 700 милиона евро. Общата мощност на ТЕЦ-а беше увеличена от 840 на 908 мегавата, а експлоатационният й живот бе удължен с 15 години.

Енел изгради и две сероочистващи инсталации, чрез които емисиите серен диоксид бяха намалени с 94 процента.

Италианската компания е най-голямата енергийна компания в своята страна и втората по инсталирани мощности в Европа. Дейностите й са свързани с производство, разпространение и прадажба на електроенергия и природен газ.