Новоизградената сероочистваща инсталация за енергоблокове I и II на ТЕЦ Марица Изток 2 бе открита на официално тържество. Дейността бе поета от Енемона Гълъбово АД Абсорбер 1, съобщават от компанията.

След пускането си в експлоатация новата сероочистваща инсталация ще достигне ефективност от над 94%, за да отговори на европейските изисквания за чиста околна среда.

В края на 2004 година компанията бе избрана за основен подизпълнител на японската MITSUI по програмата за рехабилитация на енергоблокове от I до IV на ТЕЦ Марица Изток 2. В рамките на тази програма през март 2008 г. дружеството приключи монтажните дейности по първия абсорбер от проекта за изграждане на сeроочистващата инсталация.

Предстои Енемона Гълъбово АД да изгради втори абсорбер за блокове III и IV на електроцентралата, който ще е еквивалентен на първия и ще се намира в съседство с него. Абсорберът е най-голямото и отговорно съоръжение в една сероочистваща инсталация.

Енемона Гълъбово АД е основана като клон на икономическа група Енемона през 2002 г. във връзка с разширяването дейността на компанията в областта на конвенционалната енергетика. През май 2008 клон Гълъбово е обособен в акционерно дружество. Компанията започва дейността си с малък екип, като постепенно се разраства и към настоящия момент колективът на Енемона Гълъбово наброява над 600 човека – ръководен, експертен и изпълнителски персонал.

До момента дружеството има реализирани повече от 450 договора и поръчки на обща стойност над 80 млн. лв. Енемона Гълъбово АД участва в изграждането на завод за гипсокартон на KNAUF на територията на с. Медникарево, община Гълъбово. Изграждането на съоръжението стартира през м. август 2008 година и се очаква да приключи до м. април 2009 година. Стойността на договора по дейностите, които дружеството ще реализира, възлиза на приблизително 4 млн. лева.

В рамките на проекта компанията ще осъществи цялостно изграждане на електрозахранващата мрежа в завода, монтаж на машинното оборудване, изработка и монтаж на силози, изработка и монтаж на въздуховоди.

Паралелно с това, Енемона Гълъбово АД изпълнява и редица основни, средни и текущи ремонти и на територията на ТЕЦ Марица Изток 3. През месец август 2007 дружеството стана съосновател на електроконсорциум за изграждането на електромонтажната част на ТЕЦ Марица Изток I. Към момента вече са започнати реални дейности по монтажа на кабелни трасета на територията на електроцентралата.

Компанията работи в партньорство с редица международни дружества като AREVA, RWE, ENEL, MITSUI POWER PROJECTS.

В днешната сесия книжата на Енемона АД поевтиняват с 3.83% до 7.35 лв. средно за лот, при изтъргувани 1 025 акции.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.