Енергийната бедност, ниската енергийна ефективност и големите колебания при разходите за енергия са основните рискове за енергийната сигурност на България.

Това сочи представен в сряда Индекс на рисковете за енергийната сигурност на България, изготвен от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) по методология на Института за енергетиката на ХХІI век към Американската търговска камара.

В него са сравнени 75 страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В класацията България е сред страните с най-големи рискове за енергийната си сигурност, като се нарежда на 73-то място.

В последните две години положението се влошава.

“Нивото на риск за енергийната сигурност на България е почти два пъти и половина по-високо от средното за ОИСР”, коментира Мартин Цанов от ЦИД.

Анализът на центъра показва още, че разходите на бизнеса за енергия нарастват несъразмерно много спрямо ръста на икономиката. Това се дължи на голямата енергийна неефективност на производството. Голям проблем, както за енергийната, така и за националната сигурност на страната се явява и енергийната бедност. В България през 2012 г. разходите на домакинствата за енергия достигат 14,4% от всички харчове, което е над установения праг за енергийна бедност от 10%.

“Това означава, че средното българско домакинство е енергийно бедно”, посочи Руслан Стефанов от ЦИД.

Риск за енергийната сигурност крие и зависимостта от доставките на газ от Русия.