Енергийната ефективност е един от инструментите, който може да ни измъкне от кризата заедно със строителството на големи инфраструктурни проекти. Това коментира пред журналисти Димитър Стоянов съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството. По отношение на жилищната политика България е сред лидерите на Балканския полуостров и е с 10 години по-напред от съседна Македония например. В средата на януари регионалното министерство ще сформира работна група, която ще анализира проблемите по прилагането на енергийната ефективност. Обсъждат се три начина за финансиране – продажба на емисии, чрез проекти по оперативните програми и използването на кредитни линии. Ето какво каза още Димитър Стоянов:

Колко от блоковете в страната са енергийно ефективни?

Ами това е сложен въпрос. Не мога да кажа в момента заради това, че цялостно обновени сгради или входове аз съм сигурен са под 1 процент може би. Напред сме от гледна точка на това, че имаме нелоша нормативна уредба, специално за енергийна ефективност говорим, от гледна точка на това, че имаме експерти, от гледна точка на това, че сме разработили методологии и от гледна точка на това, че все пак има компании, които могат да извършат енергийни одити. Има мерки, които се вземат. Разбира се, проблемът е в жилищния сектор, защото там…

На теория сме за шест, но на практика сме за две, така ли се получава?

В момента така се получава и затова ролята на държавата е много важна тук, за да може да подпомогне тези процеси да се случат на практика.