Най-голямата ютилити компания в Европа E.ON отчете 32% спад на печалбата за първото тримесечие на годината, съобщава Forbes.com.

Дружеството оправдава слабия резултат с повишените цени на енергията, лихвените корекции и структурните промени в компанията, които в комбинация са свили размера финансовите й резултати.

Наред с това от Е.ON обясняват, че негативно въздействие върху тях е оказала нарастващата конкуренцията в сектора, както и натискът на регулаторните органи.

За периода от януари до март печалбата на Е.ON спада до 2.1 млрд. евро, сравнено с 3.1 млрд. евро за същия период на миналата година. Продажбите обаче се повишават с 8% на 23 млрд. евро , като за сравнение, година по-рано обемът им е бил 21 млрд. евро.