За голяма поръчка, която ще бъде поета като изпълнение от Енергоремонт Холдинг АД, по силата на договор с ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД съобщи БФБ.

В информацията се казва още, че стойността на контракта възлиза на сума, надхвърляща 10% от средните приходи на Енергоремонт Холдинг АД за последните три години.

Повече подробности от холдинговото дружество до момента не съобщават. Преди дни Агенцията за приватизация оповести, че компанията е спечелила обявената чрез нея обществена поръчка за доставка на серпентини и колена за нагревни повърхности за котлоагрегати. Общата стойност на поръчката е за 1.132 млн. лв.

За 2007 година Енергоремонт Холдинг АД отчете нетна неконсолидирана печалба в размер на 2.745 млн. лв.

Основната дейност на компанията е свързана с проектиране, производство, доставка и монтаж на енергетично оборудване. Холдингът участва в ключови енергийни проекти и изпълнява поръчки за строителство и рехабилитация на енергийни съоръжения.

В днешната търговия книжата на публичната компания поскъпнаха с 1.42% до 51.55 лева, при изтъргувани 20 акции.

 

* Материалът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!