* Обновена информация

Новата Европейска комисия беше одобрена от Европейския парламент. В нея влиза и българския комисар Кристалина Георгиева.

"За" новия състав гласуваха 488 депутати, 137 - против, 72 се въздържаха. Новите комисари встъпват в длъжност утре.

Комисията трябваше да започне работа през ноември миналата година, но заради забавеното приемане на Лисабонския договор това не стана. Следващото гласуване беше насрочено за 26 януари, но заради неуспеха на тогавашния български кандидат Румяна Желева то също беше отложено.

Евродепутатите поискаха новата комисия да работи така, че Европейският съюз да стане толкова силен, колкото и САЩ. Сред приоритетите на новия екип на Барозу ще бъде по-голямото икономическо сътрудничество между държавите в съюза, превръщането на Евр опа в енергийноефективна икономика.

Депутатите приеха и набор от ключови принципи, които ще ръководят отношенията между ЕП и ЕК, като преработиха т. нар. рамково споразумение, което дефинира работните отношения между двете институции, включително техните политически отговорности, обменът на информация и координирането на законодателния процес, съобщиха от Информационното бюро на ЕП в България.

Друг ключов въпрос за Парламента се отнася до подобряване отчетността на Комисията като изпълнителен орган. Комисията се съгласи да подкрепи Парламента в рамките на предстоящите преговори относно Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) с оглед гарантирането на пълната отчетност на тази служба, включително на прозрачна процедура за назначаването на специални представители и посланици.

Освен това, ако Парламентът поиска от председателя на Комисията да оттегли доверието си спрямо отделен член на Комисията, той "ще обмисли задълбочено въпроса" и може да поиска от въпросния член да подаде оставка, като в случай на отказ трябва да обоснове това решение пред Парламента на следващата месечна сесия.

Комисията също така се ангажира да засили позицията на исканията за законодателна инициатива, направени от ЕП. В това отношение Споразумението налага ясни срокове - Комисията трябва да докладва относно последващите мерки в срок до три месеца след приемането от ЕП на доклад за законодателна инициатива и да представи законодателно предложение в срок от една година. Ако Комисията не представи предложение, тя трябва да даде подробно обяснение на Европейския парламент за причините за това решение.

Председателят на ЕП Йежи Бузек заяви, че е щастлив от приемането на рамковото споразумение, като допълни, че за следващите пет години това ще бъде основата за солидно сътрудничество между две важни общностни институции. Жозе-Маноел Барозу също подкрепи споразумението между двете институции, като заяви в пленарната зала, че е дълбоко удовлетворен от постигането на общо разбирателство относно начина, по който двете институции ще работят една с друга през следващите години.