Европейският парламент приветства възможността Исландия да стане член на Европейския съюз /ЕС/. Исландия официално подаде своята кандидатура през юли 2009 г.

Членството на страната в ЕС ще помогне на съюза да играе по-активна роля в Арктическия регион, се казва в резолюцията с докладчика от EНП - Румъния, която подчертава "силната демократична традиция" на страната. Исландия вече е част от Шенгенската зона и член на НАТО, като има действащо споразумение за свободна търговия с ЕС от 1973 г.

 Областите, които трябва да бъдат изцяло договорени с Исландия, са земеделие, рибарство, икономическа и монетарна политика, данъчно облагане и външни отношения.

Общественото мнение и политическите партии в Исландия са разделени по въпроса за членството в ЕС и обществената подкрепа за присъединяването към ЕС е намаляла от лятото на 2009 г. насам. От ЕП искат исландските власти да инициират широк обществен дебат относно присъединяването към ЕС и да организират изчерпателна информационна кампания в цялата страна относно последствията от членството в ЕС.