КТ "Подкрепа" предлага енергоразпределителните дружества да изкупят енергийните обекти на територията на болниците, като така бъдат осигурени средства за лечебните заведения. Това се посочва в писмо от синдиката, адресирано до премиера и до министрите на финансите, здравеопазването и икономиката, енергетиката и туризма.

С все по-засилваща се тревога наблюдаваме задълбочаващия се разпад и агония на българското здравеопазване от липсата на финансови средства, се посочва в писмото. От синдиката се позовават на текстове от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за енергетиката и предлагат да се задължат енергоразпределителните дружества изкупят енергийните обекти в спешен порядък до края на октомври 2010 г.

Според КТ "Подкрепа" от продажбата на тези обекти в системата могат да влязат няколко десетки милиона, които да подпомогнат в разплащането на задълженията на болниците. Средствата от продажбата на енергийните обекти следва да постъпят директно по сметките на съответните търговски дружества (болници, държавна и общинска собственост), посочват от синдиката.

Крайният срок за изкупуване на енергийните обекти от електроразпределителните дружества изтича на 9 декември 2011 г. Законовата разпоредба има императивен характер, поради което дружествата не могат да откажат изкупуването, допълват от КТ "Подкрепа".