Икономическият растеж в ЕС вероятно ще бъде бъде 1.4 на сто през 2008 година или наполовина по-слаб, отколкото през 2007 година, като се очаква този растеж рязко да спадне през 2009 до 0.2 на сто преди да започне постепенно да нараства през 2010 година до 1.1 на сто. Това посочва Европейската комисия обявените си днес в Брюксел есенни икономически  прогнози.

За България прогнозите са, че досегашният бурен икономически
растеж ще се забави, потреблението и инвестициите в страната
също ще отчетат понижение и се очаква слабо намаляване на
външните дисбаланси.

Еврозоната вероятно ще преживее техническа рецесия през 2008
година със спад на БВП през последните три тримесечия, сочат данните. Европейската комисия залага на почти нулев растеж или 0.1 % през 2009 година. Комисията предвижда, че в еврозоната БВП е намалял с 0.1 % през третото тримесечие на 2008 година спрямо предходното тримесечие, а след това ще се свие и също с 0.1 % през четвъртото тримесечие.

Ако това се потвърди, то еврозоната от третото тримесечие на
2008 година е навлязла в техническа рецесия, която се характеризира с две поредни тримесечия на спад на БВП и това ще бъде за първи път от създаването й през 1999 година.

Общо за 2008 година Европейската комисия предвижда, че
еврозоната ще има растеж от 1.2 % спрямо 1.3 % в предишната си прогноза.

Брюксел очаква значително забавяне на растежа до 0.1 на сто
през 2009 година. Ако прогнозата се потвърди, то това ще бъде
най-лошият резултат за еврозоната от създаването й през 1999
година. През 2010 година се очаква конюнктурата да се подобри с
растеж от 0.9 на сто.

Европейската комисия очаква и нарастване на безработицата с
над 1 пункт в еврозоната през следващите две години. Прогнозата
сочи, че без работя вероятно ще бъде 7.6 на сто през 2008 година
и 8.7 на сто през 2010 година.