Европейската комисия реши с 4 млрд. евро да финансира 43 мащабни енергийни проекта в рамките на ЕС. Целта е да се подпомогне икономическо възстановяване и в същото време да се подобри сигурността на енергийните доставки чрез изграждането на трансгранична инфраструктура.

С 200 млн. евро общността ще финансира изграждането на проекта за газопровод - "Набуко". 

45 млн. евро са заделени за газовата връзка между България и Гърция по трасето Стара загора-Димитровград-Комотини. 8.929 млн. евро пък отиват за газовата връзка с Румъния. 

С днешното решение Комисията отпуска 2.3 млрд. евро за 31 газопроводни проекта и за 12 електроенергийни проекта. Това е второто финансово решение в рамките на пакета за икономическо възстановяване.

Това е и най-голямата сума, отпускана до момента от ЕС за изграждането на енергийна инфраструктура.   Председателят на Европейската комисия, Жозе Мануел Барозу, заяви: „Планът на ЕС за възстановяване представлява „интелигентна инвестиция“ — краткосрочен стимул, насочен към постигането на дългосрочни цели. Инвестициите в жизненоважна инфраструктура не само ще стимулират икономиката и заетостта, но и ще допринесат за осигуряването на отопление и електроенергия в домовете на гражданите на ЕС, дори и в случаите на прекъсвания на доставките. Извлякохме поука от неотдавнашната газова криза, която е една от причините за нашето решение да бъде отпусната значителна финансова помощ за нови проекти за изграждане на енергийна инфраструктура.

Европейският комисар по въпросите на енергетиката, Гюнтер Йотингер, заяви: „Никога преди това Комисията не е одобрявала толкова голяма сума за енергийни проекти. Одобрихме важни проекти, които ще допринесат за изграждането на по-интегрирана европейска енергийна мрежа, която ще осигури трансграничен обмен на  гъвкави енергийни потоци в рамките на Европейския съюз. За постигането на европейските цели по отношение на енергията и климата са необходими големи и рискови инвестиции в инфраструктура, резултатите от които се очакват в дългосрочен план. Проблемът е, че поради икономическата конюнктура в момента, съществува опасност тези проекти да се забавят. Сега е моментът Европа да изиграе важна роля в подкрепата на тези проекти.“  

С днешното решение на Комисията се отпускат 910 млн. евро за 12 проекта за свързване на електроенергийни системи и 1 390 млн. евро за 31 проекта за изграждане на газопроводи. Одобрените днес проекти ще спомогнат за изпълнението на мащабни инвестиционни проекти, за които е имало риск от голямо забавяне вследствие на спада на икономическия растеж. 

ЕС ще съфинансира до 50 % от тези проекти, като по този начин ще допринесе за увеличаване с максимум 22 млрд. евро на инвестициите в частния сектор.

През следващите 18 месеца организаторите на проекти ще получат 2.3 млрд. евро. Одобрените проекти за изграждане на електроенергийна и газопроводна инфраструктура са показателни за енергийните приоритети на ЕС. Приоритетите включват нуждата от изграждането на по-добри взаимосвързани системи в държавите-членки на ЕС, както и да се намали изолацията на по-отдалечените райони, като например трите балтийски държави, Ирландия и Малта. Освен това одобрените проекти потвърждават необходимостта от по-голяма сигурност на доставките на газ, като се подкрепят проекти за обратен поток в 9 държави-членки, както и проектите Nabucco и Galsi, с които се цели диверсификация на вноса на газ. 

Очаква се тези инвестиции да допринесат за насърчаването на заетостта и да позволят на голям брой малки предприятия в строителния сектор и сектора на услугите да оцелеят.  Те ще осигурят по-надеждни доставки на енергия за милиони потребители, особено в случай на кризисна ситуация с доставките. 

През март 2009 г. ЕС предвиди 3.98 млрд. евро за подпомагане на икономическото възстановяване на Европа.