Европейските финансови министри одобриха плана на Гърция за овладяване на свръхдефицита, макар и с уговорката, че правителството трябва да предприеме допълнителни мерки, ако заложените не проработят.

Гръцкият министър на финансите Георгиос Папаконстантину заяви, че засега страната му няма нужда от финансова помощ.

Междувременно, анализаторът Питър Атар Монталто от лондонската Nomura прогнозира, че високият бюджетен дефицит и задлъжнялостта на Гърция няма да спрат експанзията на еврото в Източна Европа.

По думите на Монталто, европейските политици смятат единната валута за буфер срещу бъдещи подобни проблеми, след като Европа излезе от кризата, тъй като приемането на единната валута значително минимизира валутните рискове.

След като през 2004 г. десетте бивши страни от Източния блок се присъединиха към Европейския съюз, то за да стигнат до еврозоната те трябва да отговорят на всички маастрихтски критерии.

Според Монталто, вероятно Полша ще стартира официални преговори за влизане в „чакалнята” през първата половина на 2011 г. Експертът очаква също, че Латвия и Литва ще влязат една след друга, съответно през 2012 и 2013 г. Според него, молбата на Естония да приеме еврото през януари следващата година вероятно ще бъде одобрена, тъй като е изключително динамична и адаптивна икономика.