Европейският парламент днес прие текст, с който за първи път се поставя таван за бонусите на борсовите посредници и управителите на банки в Европа.

От следващата година бонусите няма да бъдат несъразмерно по-големи спрямо твърдата заплата, а премиите в брой ще бъдат ограничени до 30% от общия размер на определената премия, и дори до 20% за големите премии.

Друго ограничение ще бъде поставено пред изплащането на бонусите. Голяма част от тях ще бъдат превеждани едва след период от 3 години, което ще позволи на работодателя да си върне част от бонусите, ако се окаже, че инвестициите не получават очакваната възвръщаемост.

Друга точка от приетия текст е изплащането на 50% от бонусите като условен капитал, който може да бъде изтеглен, в случай че банката изпадне в затруднение. Освен това, когато банка ползва държавна помощ, тя ще бъде лишена от правото да дава допълнително възнаграждение на мениджърите си, ако то не бъде аргументирано.