От началото на следващата година всички нерегистрирани еднолични търговци ще трябва да прекратят дейността си и да бъдат заличени от търговския регистър. Това предвиждат част от промените в Закона за търговския регистър, публикувани на сайта на правосъдното министерство. Според тях – клоновете на чуждестранните търговци без регистрация се прекратяват и закриват.

По време на парламентарния контрол ресорният министър Маргарита Попова заяви, че даденият тригодишен срок за пререгистрация е достатъчно дълъг. Тя може да бъде направена до края на годината и по данни от края на юни - над 937 000 търговци подлежат на такава. Ето и коментарът на Маргарита Попова:

Предоставените статистически данни отчетат спад на пререгистрацията и няма друг извод към днешна дата, който би могъл да се направи, освен че е налице неизпълнение на нормативно-възложени задължения за пререгистрация в продължение на три години, като от този извод следват и мерките, които трябва да бъдат взети. В тази насока ние сме инициирали включително и законодателни промени в Закона за Търговския регистър, като една от целите е при минимален разход на средства и време да се охранят максимално интересите на кредиторите, в това число и на държавата.

Маргарита Попова коментира още, че засиленото подаване на годишни финансови отчети в края на юни е било очаквано от Агенцията по вписванията. Само за последния месец от срока са подадени 138 000 отчета, а за периода от март до 31 май – 49 000.