Акционерите на Еуротерра България АД са гласували за увеличение на капитала на дружеството от 7 млн. лева на 91 млн. лева чрез издаване на нови 84 млн. броя поименни безналични акции, които да бъдат разпределени безплатно на акционерите. Това е станало на провелото се вчера редовно годишно общо събрание на дружеството. Право да участват в увеличението на капитала на дружеството и да получат безплатни акции имат лицата, вписани в книгата на акционерите на дружеството най-късно до 14 ден след дата на общото събрание.

Компанията с гръцко акционерно участие има регистрирани три големи инвестиции в България.

До края на септември тази година ще е завършен обектът на ул. „Слатинска” в столицата. Стойността на недвижимия имот възлиза на 2.25 млн. евро по оценка от края на 2007 г. Обектът е изграден на собствен терен от 840 кв.м. и включва апартаменти, магазини и паркинг с обща разгърната площ от 2.450 кв.м. Голяма част от недвижимите имоти са продадени вече, като партерния етаж е закупен от Гръцка банка.

До края на 2008 г. се очаква да бъдат довършени работите по реновиране на пететажна офис сграда с магазини в гр. Пловдив, собственост на Еуротерра България. Сградата е с обща площ от 2.005 кв.м. и се намира в централната част на Пловдив, на улица „Патриарх Евтимий”, в търговския и бизнес център на града. Стойността на недвижимия имот по оценка от края на 2007 г. възлиза на 10 млн. евро. Един от наемателите на сградата отново е Гръцка банка.

През лятото на следващата година ще бъде завършен луксозният жилищен комплекс и паркинг Luxor Glava в южната част на София. Комплексът е в непосредствена близост до Дипломатическия клуб в Бояна и включва три независими луксозни сгради с обща площ 4.140 кв.м. Строителните работите по комплекса стартираха през в края на месец април 2008 г.