Към още по-големи бездни се ориентираха индексите на БФБ след днешния им неуспешен опит да се откъснат от притегателната сила на негативизма. Зеленият старт на сесията бе попарен още в зародиш и премина в драстично сгромолясване с повече от процент и половина за SOFIX, при това в комбинация със сериозни обеми от прехвърлени акции и оборот в размер на 7 млн. лв.

Индексът на сините чипове се смъкна с нови 1.71% до 1 122.48 пункта. Широкият BG40 изгуби 1.44% до 326.53 пункта. BGREIT се понижи с 0.10% до 93.11 пункта, а BGTR30 олекна с нови 1.12% до 759.70 пункта.

Спадът при Индустриален Холдинг България АД е с 6.80% до 7.40 лева средна цена за акция, а прехвърленият обем е 5 162 лота. Понижения при обеми съответно от 11 790 и 19 099 регистрираха Стара планина Холд АД и Синергон Холдинг АД. Акциите на първият изгубиха 1.40% от стойността си до 5.61 лева за лот, а на второто дружество- 2.23% до 7.88 лева средна цена за лот.

В четвъртък по позицията на Еврохолд България АД преминаха 27 918 акции, като пазарната им оценка се понижи с 0.80% до 4.94 лева, а книжата на ЗД Евро инс АД поевтиняха с 4.74% до 8.03 лева, при сделки с 9 770 лота.

Инвеститорите разтовариха портфейлите си и от банкови книжа. Прехвърлените 10 759 на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД доведоха до спад на цената с 0.29% до 6.94 лева средна цена за лот. С 4.79% до 64.93 лева поевтиняха книжата на ТБ Българо- Американска кредитна банка АД, при прехвърлен обем от 200 ценни книги, като за разлика от тях ТБ Централна кооперативна банка АД добави 1.94% до 4.73 лева за акция, след позитивна търговия с 9 608 книжа.

Част от дружествата със специална инвестиционна цел също не удържаха на мечото нашествие. Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ изгуби 2.45% до 1.59 лева за акция, при прехвърлени 104 249 книжа. Акциите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ се понижиха с 3.78% до 1.78 лева за лот, но при прехвърлени 177 лота, а И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ регистрира спад с 13.85% до 28 лева за ценна книга, но при търговия с едва 30 акции. На положителна територия се търгуваха Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ, Агро Финанс АДСИЦ, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ.

Строителните компании поддадоха на натиска и регистрираха понижения. Спадът при Трейс груп холд АД е с 0.59% до 115.09 за лот, а при Мостстрой АД- 2.52% до 104.82 лева за акция.

В днешната търговия спаднаха акциите на Ломско пиво АД, Билборд АД, Енемона АД.

Агрия Груп Холдинг АД удържа преднината, която набра в първия час на сесията и завърши с ръст от 5.03% до 7.10 лева за акция, след прехвърлянето на 2 120 лота.

Печеливша бе и акцията на Март България АД, която добави 1.97% до 6.73 лева, при прехвърлени 2 411 лота.

Акция на деня


Четири седмици след официалния старт на търговията с Астера козметикс АД, дружеството приковава внимание с прехвърлянето на значителен дял от качените на борсата 1 705 706 лота. Едва 10 акции са били обект на търговия от началото на месец април до вчера, а за месец март в 16 сделки са били прехвърлени общо 405 лота. Днес в рамките на една- единствена сделка бяха прехвърлени 300 хил. ценни книжа на козметичната компания, като купувачът е платил 2 850 000.00 лв. за придобиването на акциите. Средната цена по позицията спадна с 3.55% до 9.50 лева.