Евробул Холдинг АД планира излизане на борсата през 2009 година. Това обяви изпълнителният му директор Стефан Абаджиев. Той уточни, че за търговия на Българската фондова борса ще се пусне не повече от 30-40% от капитала на компанията.

Според данните на електронния регистър АПИС, капиталът на холдинга е в размер на 50 хил. лв., разпределен в същия брой акции.

Водещ мениджър на предлагането е София Интернешънъл Секюритис АД, а целта на дружеството е чрез борсата да бъде набран капитал за закупуването на дълготрайни материални активи.

‹‹ Искаме да създадем комплексни центрове за изпитване и калиброване в страната››, каза още Абаджиев пред DarikFinance.bg.

Специализацията на Евробул Холдинг АД е в областта на оценка на съответствието, сертифицирането на системи за управление, изпитване и калиброване на продукти, което е свързано с внедряването на лабораторно оборудване и информационни технологии.

На въпрос не е ли твърде голям рискът от неуспех на предлагането в условия на глобална финансова криза, Абаджиев изрази лично мнение, че до края на годината ще има визия за това дали пазарите вече излизат от кризата, или ще има задържане на сегашното положение. В този смисъл холдингът ще изчака благоприятно развитие на ситуацията, но намеренията са за листване на БФБ още през 2009 година.