Процедура по окрупняването на мажоритарното участие на Еврохолд България АД в румънския застраховател Euroins Romania приключи на 14 ноември 2007 г., съобщиха от Българска фондова борса.

След като участва в 100%-то увеличение на капитала на Euroins Romania, Еврохолд България АД допълни притежавания пакет, като придоби акции и от други акционери.

Към момента Еврохолд България АД вече притежава 84.74% от капитала на румънското дружество, чийто общ размер е 24 200 000 румънски леи, изцяло внесен от всички акционери.

Еврохолд България финализира сделката по придобиване на 49.82% от капитала на Пластхим-Т АД в началото на тази седмица. Компанията е най-големият производител на фолио и полипропиленови торби на Балканите.