Дъщерното дружество на Еврохолд България АД – Евролийз Ауто АД увеличи капитала си от 4 867 200 на 9 млн. лв. чрез издаване на 4 132 800 броя нови непривилегировани акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Това стана ясно от съобщение на Българската фондова борса.

За деветмесечието Еврохолд България АД отчете неконсолидирана печалба в размер на 4.4 млн. лв. Инвестициите в дъщерни дружества към 30 септември възлизат на 78,99 млн. лв. в сравнение с 25,82 млн. лв. в края на 2006 г.

Управителният съвет на Еврохолд България АД реши преди време да бъде създадено EuroIns Insurance Group. Целта му ще бъде да консолидира всички инвестиции в застрахователни компании.

В ранната търговска сесия на фондовата борса днес бяха прехвърлени 7 273 акции на цена от 7.91 лева, което е резултат на понижение с 2,10 процента.