Нова унифицирана форма за Европейско удостоверение за наследство и промени в реда на международните наследявания, влизат в сила и ще важат за всички наследствата, открити от 17 август 2015 г., съобщават от Нотариалната камара на Република България.

 

Изследвайки обема на движението, миграцията и промяната в мястото на уседналост на гражданите в рамките на ЕС, количеството смесени бракове и трансгранични наследявания, Европейската комисия е обосновала необходимостта от единно регулиране с цел да се създаде яснота, безспорност и предвидимост на наследствените правотношения с трансгранично действие.

 

Регламентът се прилага спрямо всички аспекти на наследяването: от момента на откриването му до неговото окончателно уреждане, през неговото разпределяне и управление. Новите регулации обаче изрично изключват, наред с другото, всичко, свързано с дарения, договори за застраховка „Живот”, имуществени режими на съпрузите, задължения за издръжка и данъчното облагане.

 

Въпросът с наследяването на имот в друга държава засяга огромен брой граждани на ЕС. Близо милион и половина българи живеят зад граница, като преобладаващата част са в държави от Европейския съюз. Всички те биха могли да бъдат засегнати от новите правила.

 

Съществени разлики разкрива и третирането на съвместното съжителство като основание за наследяване. Така например в Обединеното Кралство съпругът получава цялото или по-голямата част от наследството на съпруга си, а във Франция неговият дял е фиксиран на 1/4 независимо броя на децата, с които наследява едновременно. От съществуващите 3 форми на последна воля – Завещание, Съвместно завещание и Договор за наследство, в България е допустима само първата форма, докато в други държави се използват и трите.

 

Предвидената процедура за издаване на Европейско удостоверение за наследство от нотариусите, предложена от Министерство на правосъдието, трябва да бъде гласувана от Парламента най-късно в рамките на месец ноември 2014 г., когато е и крайният срок, поставен от Европейската Комисия за България, да направи необходимите законодателни промени, за да не търпи санкции.

 

От март 2007 г. българската Нотариална камара е редовен член на Съвета на нотариатите от Европейския съюз / CNUE/, тя е част и от Асоциацията на Европейската мрежа на Регистрите на завещанията. Към октомври 2014 г. нотариусите в страната са 613, в чийто кантори се трудят над 1 500 служители.