Европейският парламент прие днес директива, която налага строги правила за регистриране и начални капиталови изисквания за алтернативните инвестиционни фондове – съобщи пресслужбата на ЕП. В последния момент в директивата бяха включени специални мерки относно разпродаването на активи и възнагражденията. Внасят се изменения и в паспортния режим на хежд фонд мениджърите от трети страни, в отговорността на депозитарите, капиталовите изисквания и използването на методи за ливъридж.


Документът е приет с огромно мнозинство; в
рамките на преговорите държавите членки са се споразумели за отстъпки, с цел подобряване на икономическата стабилност и инвестиционната сигурност. Такива са правилата за определяне на възнагражденията и ограничения за разпродаването на активи (asset stripping).

 

Депутатите настояха за мерки срещу разпродаването на активи и в окончателния си вариант директивата включва ограничения по отношение на преразпределянето и намаляването на капитала в рамките на първите две години, след като компанията е била придобита от частен инвестиционен фонд.

 

В директивата стриктно се регулира отговорността на депозитарите на алтернативни инвестиционни фондове, които са основни фигури в управлението им, за да се осигури възможност за инвеститорите да предявяват искания за нанесени щети. Така евродепутатите се надяват да предотвратят случаи, подобни на този на Бърнард Мадоф. Директивата изисква, че ако депозитар делегира своите отговорности на други лица, то тогава трябва да бъде предоставен договор, който дава възможност на фонда или на неговия мениджър да търсят обезщетения от структурата, която е получила правомощията. По този начин се гарантира, че отговорността не се губи в никоя точка по веригата.

Парламентът задължи частните инвестиционни фондове да уведомяват и предоставят информация в случай на придобиване на контрол над дадена компания, на акционерите, работниците и техните представители относно своите намерения за бъдещата дейност на компанията.

 

Новото законодателство дава възможност на фондове и мениджъри на фондове извън ЕС да работят на европейския пазар, без да се налага да искат разрешение от всяка една държава членка и да се съобразяват с различни национални закони. Фондове и мениджъри на фондове извън ЕС ще могат да получат европейски паспорт, само ако държавата, в която са установени, е приела определени регулаторни стандарти и има действащи споразумения с държавите членки на ЕС, които да позволяват обмен на информация.

Правилата на директивата трябва да бъдат приложени от държавите членки до 2013 г. и четири години след това Комисията ще направи общ преглед на ефектите.