Всеки шести европеец заявява, че се сблъсква със затруднения  да плаща редовните си сметки, а трима от всеки четирима смятат, че бедността се е увеличила в държавата им през изминалата година.    

Това са основните данни от изследване на европейската статистическа служба Евробарометър за социалните последици от обхваналата Европейския съюз криза, което бе представено днес.

Резултатите бяха оповестени, след като лидерите на страните в съюза си поставиха съвсем неотдавна целта 20 милиона европейци да бъдат изведени от бедност и социално изключване през следващото десетилетие.   

Бедността е основно предизвикателство в Европейския съюз и сегашната икономическа и финансова криза допълнително усложнява положението. Тя се усеща от значителна част от европейците, които са изправени пред финансови затруднения, заяви комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор, който представи проучването.   

Според него 60 на сто от европейците са на мнение, че бедността се е засилила  в региона им, 75 на сто - в държавата им, а 60 на сто - в Европейския съюз като цяло.     Кризата и призивите за икономии засилват усещането за бедност. То е най-силно в Гърция, където 85 на сто от запитаните смятат, че бедността в страната им се е увеличила. В България на същото мнение са 82 процента, а в Румъния - 77.   

Същевременно всеки шести европеец заявява, че през изминалата година домакинството му не е имало поне веднъж достатъчно пари да си плати редовните сметки, да си купи храна или други стоки за потребление, а 20 на сто - че са имали трудности с плащане на задълженията по кредити. Около 30 на сто от европейците заявяват, че са имали големи трудности да посрещнат разходите за здраве, детски или дългосрочни грижи.    

Наред с това всеки шести европеец не е съвсем сигурен или въобще не е сигурен, че ще запази работата си, а 73 на сто от гражданите на Европейския съюз очакват по-ниска пенсия и са убедени, че ще трябва да отложат пенсионирането или че ще трябва да спестяват повече за времето, когато няма да са на работа.