Не участваме в спасителен план за Гърция. Осигуряваме финансиране само за жизнени проекти.

Такова е становището на Европейската инвестиционна банка, която по този начин отказва да се притече на помощ в покриването на бюджетния дефицит на Гърция.

Банката финансира проекти на правителствата от Европейския съюз, като например разработването и пускането в експлоатация на по-ефективни автомобили или изграждането и поддържането на инфраструктура за по-бедните страни-членки на съюза.

Само за тази година банката предвижда финансиране в размер на € 75 млрд. /$ 103 млрд./. YahooFinance