Европейската комисия съобщи, че завежда дело срещу Белгия и България в Съда на ЕС заради трайно високите равнища на прахови частици, които представляват сериозна заплаха за общественото здраве.

Въпреки задължението на държавите от Европейския съюз да осигурят добро качество на въздуха, в продължение на няколко години на много места има проблеми в това отношение. Според проучвания всяка година лошото качество на въздуха е причина за смъртта на повече хора, отколкото загиват при пътни произшествия.

Фините прахови частици са резултат предимно от човешки дейности като транспорт, промишленост и битово отопление и причиняват дихателни проблеми, рак на белия дроб и преждевременна смърт.

От 2005 г. насам със законодателството на ЕС са определени пределно допустими стойности за прахови частици с диаметър, по-малък от 10 микрона. В случай на превишение на тези стойности, държавите в ЕС приемат планове за качеството на въздуха, които трябва да включват подходящи решителни и перспективни действия, така че периодът на превишение на стойностите да бъде възможно най-кратък.

В България, въпреки че бяха предприети мерки и от 2011 г. насам в повечето места за наблюдение са отчетени известни намаления на вредните частици, данните показват трайно превишаване на годишните и дневните пределно допустими стойности във всички шест зони и агломерации, с изключение на Варна. /БТА/