Въпреки известени подобрения през последните години в Европейския съюз все още има забавени плащания по търговски сделки между компании или между предприятия и държавни органи. Атази практика  пречи на развитието на бизнеса и дори води до фалити на иначе добре работещи предприятия, особено малки и средни.

Тази констатация накара Европейската комисия да заяви днес, че започва борба със забавените плащания.

Заместник-председателят на комисията и отговарящ за предприемачеството и промишлеността Гюнтер Ферхойген очерта на пресконференция някои мерки, които ще бъдат взети.

Европейската комисия ще следи държавните органи да изплащат дължимите суми до един месец, защото в противен случай те ще трябва да бъде плащана лихва и обезщетение от 5 на сто от дължимата сума. Сроковете за изплащане могат да бъдат и по-дълги, но това ще се допуска само при основателни причини.

Според Европейската комисия ускоряването на плащанията е особено важно за подобрява на движението на паричните потоци в сегашния период на икономически спад. То има също за цел да спомогне за доброто  функциониране на вътрешния пазар в Европейския съюз.

Забавените плащания на държавната администрация не бива повече да бъдат толерирани. Днешното предложение дава силен тласък в усилията за преодоляване на икономическата криза, то съдейства да бъдат избегнати бъдещи фалити, да се подобри движението на паричните потоци, а също да се повиши конкурентоспособността на европейските предприятия, заяви Гюнтер Ферхойген. БТА