Европейският парламент не забрани добива на шистов газ, но призова за надежден регурлаторен режим, който да вдъхне доверие у обществеността, притеснена за екологичните последствия от тази дейност. Това съобщава Агенция Ройтерс.

Революцията на шистовия газ изгря в Съединените Американски Щати, където благодарение на технологията се извличат значителни количества газ, които обезпечават енергийната независимост на страната, спомагат за понижението на цената и дават конкурентно предимство на местната индустрия. Европа също проявява интерес към експлоатиране на находищата от шистов газ, но перспективите за развитие на този тип сондиране са помрачени от множество усложнения, свързани със собствеността върху парцелите, гъстата населеност на районите, в които са залежите и сериозните притеснения за екологичните щети, които могат да бъдат нанесени при добивния процес.

Фракингът или така нареченото хидравлично разбиване на скалите използва инжектиране на смес от вода и химикали, които крият риск от замърсяване на подпочвените води. Освен това водят до слаби локални земетресения.
 
Въпреки, че с решението си Европейският парламент не забранява добира на шистов газ на територията на Европейския съюз, той изисква строг мониторинг на процедурите. Това означава, че властите в съответните държави ще трябва да премислят по два пъти, преди да дадат одобрението си за даден проект, коментира Карл Шлитер, шведски представител в европарламента.

От новосформираната групировка Shale Gas Europe, в която влизат представители на Шеврон, Статойл и Роял Дъч Шел, коментират, че екстракцията на шистов газ в Европа може да бъде извършвана без опасност за околната среда.