ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР

След двудневния си спад спрямо щатския долар еврото успя да се възстанови и дори към края на сесията се търгуваше на най-високата си стойност по отношение на зелените пари от средата на май.

Начинът, по който премина търговията при основните валутни кросове, говори за това колко относителни могат да бъдат настроенията на пазарните участници.

Подкрепа за еврото оказаха новините за успешното пласиране на емисия облигации на гръцкото правителство, докато в същото време кредитната агенция Moody’s понижи рейтинга на Португалия.

Съпоставяйки двете новини е учудващо, че единната валута завърши сесията на положителна територия. От една страна, пласираните държавни ценни книжа от южната ни съседка бяха в размер на малко над 1.6 милиарда евро, което съставлява съвсем малка част от всички средства, необходими на Гърция, за да намали огромния си бюджетен дефицит и по никакъв начин този аукцион не слага край на рисковете пред икономиката на страната. От друга страна, понижението на кредитния рейтинг на Португалия в по-дългосрочен план може да бъде далеч по-негативна новина за единната валута, тъй като ще оскъпи заемите, които местното правителство взима оттук насетне.

Подобно на Гърция, инвеститорите най-вероятно ще изискват по-висока доходност по време на бъдещите аукциони на португалски държавни ценни книжа, което ще затрудни финансирането на досегашните дългове на страната.

За проблемите пред еврозоната говорят и чисто макроикономическите показатели, идващи от държавите - членки на валутния съюз. Водещи индикатори като безработицата, Брутния вътрешен продукт и потреблението показват, че възстановяването на европейската икономика е значително по-бавно, отколкото се предполагаше преди време, а това на свой ред също е предпоставка за слабо евро.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

EUR/USD

Open – 1.2595; High – 1.2737; Low – 1.2522; Close – 1.2723

Пробивът и затварянето над низходящата тренд линия, която дефинира движението на евро/долар от началото на декември насам, поставя под риск продължаването на целия този тренд. Ако станем свидетели на второ поредно дневно затваряне над тази линия, това най-вероятно ще доведе до засилване на възходящия импулс към 1.30 и 1.3094.

При корекция на едномесечния възходящ тренд първата важна подкрепа е горепосочената тренд линия с текущата й проекция за днес при 1.2655, следвана от 1.2522.

GBP/USD

Open – 1.5029; High – 1.5190; Low – 1.4963; Close – 1.5174

 

Спрямо текущите нива първата силна съпротива е тренд линията, която определя движението при кабела от 16 ноември досега, като текущо тя е проектирана при 1.5245. При неин пробив ще наблюдаваме тест на 1.5388.

Корекция на възходящото движение през последните 2 месеца ще прицели 1.5187 и 1.5142.

USD/JPY

Open – 88.61; High – 88.85; Low – 88.02; Close – 88.72

Неуспехът на долар/йена да преодолее подкрепата на 87.99 доведе до последващото рали, като първата силна съпротива спрямо текущите нива е 89.15. При пробив на това ниво ще наблюдаваме засилване на движението към 89.76.

Подновяване на низходящото движение ще прицели 88, където на по-ниските времеви мащаби са разположени няколко подкрепи.