ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР

Най-слабата валута в първия ден на новата седмица без съмнение беше еврото, след като единната европейска парична единица затвори на отрицателна територия спрямо всички свои основни конкуренти. Най-осезаем, разбира се, беше спадът на еврото по отношение на швейцарския франк, където станахме свидетели на ново рекордно дъно, като в същото време единната валута регистрира значителни понижения спрямо британския паунд и щатския долар.

Излезлите през деня макроикономически новини по никакъв начин не оказаха подкрепа за еврото, след като няколко показателя отчетоха отслабване на инфлацията в Еврозоната. Широкият измерител за паричното предлагане М3 регистрира дефлация за седми пореден месец през май, докато индексът на потребителските цени в най-голямата европейска икономика – Германия – падна под 1% на годишна база, което е двойно по-малко от заложения от Европейската централна банка таван.

Всички тези данни показват само едно – че потреблението в Еврозоната все още не се възстановява с нужните темпове, а това на свой ред отлага значително във времето момента, когато европейската монетарна институция ще започне да увеличава основната си лихва. Като прибавим и огромните бюджетни дефицити на редица държави от региона, прогнозите сочат, че трудните месеци за единната валута ще продължат.

Освен от някои слаби данни за Еврозоната щатският долар беше подкрепен и от добрите макроикономически новини отвъд Океана. Въпреки че доходите на населението отчетоха по-слаб ръст от очакванията през май, потреблението през същия месец се е покачило два пъти повече, отколкото сочеха прогнозите. Именно от потребителските разходи се очаква да бъдат двигателят на икономическата активност в САЩ, имайки предвид, че те съставляват над 70 процента от брутния вътрешен продукт на страната.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

EUR/USD
Open – 1.2374; High – 1.2397; Low – 1.2265; Close – 1.2276

 

След вчерашния спад предстои тест на 1.2208, като пробив на това ниво ще доведе до засилване на низходящия импулс към 1.2167 и 1.2045. С оглед на по-дългосрочния тренд пробив на 1.2208 би дал сигнал за подновяването на това движение с цел 1.1875.
Корекциите на вчерашното движение ще срещнат съпротива от 1.2289 и 1.2397.

GBP/USD
Open – 1.5059; High – 1.5127; Low – 1.5014; Close – 1.5100

 

Поредното покачване при кабела приближи двойката все повече към низходящата тренд линия от средата на ноември насам, която дефинира движението на паунд/долар през последните месеци. Текущата проекция на тази линия е при 1.5335, като запазване на цената под нея благоприятства поддържането на няколкомесечния тренд.
От друга страна възходящото движение през последния месец е валидно, докато кабелът се намира над 1.4855, като преди това подкрепа имаме при 1.5011.

USD/JPY
Open – 89.17; High – 89.47; Low – 89.05; Close – 89.35

 

След днешния ранен пробив на 88.96 следващата по-сериозна цел е 87.93, а нейното преодоляване ще доведе до засилване на низходящия тренд.

Разбира се, прекаленото засилване на спада през последните сесии крие риска от корекция на това движение с оглед на навлизането на двойката в зоната на свръхпродажбите на по-ниските мащаби. При опит за покачване предстоят съпротивите на 89.22 и 89.46, а при по-силно движение ще последва тест на 89.76.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!