150 млн. евро са осигурени за енергийна ефективност на микро, малките и средните предприятия по ОП „Конкурентоспособност".

На форум, посветен на зелената икономика, ресорният министър Делян Добрев представи новата схема по оперативната програма, като подчерта, че проектът е изцяло нов за страната.

Предприятията ще имат възможност и за нисколихвени кредити за изпълнение на проектите.

Безвъзмездната финансова помощ ще покрива от 30 до 50 на сто от средства по проектите. Максималният размер на безвъзмездно финансиране за отделен проект е 2 млн. лв.

Предвижда се намаляване на административната тежест при отпускане на средства, повишаване на бързината на оценката на проектите и разрешаване на проблема с осигуряване на съфинансиране от страна на кандидатите, като това ще стане с помощта на Европейската банка за възстановяване и развитие, която е активен участник в изпълнението на тази програма.

От своя страна министърът по управление на европейските фондове Томислав Дончев заяви, че досега енергийната ефективност на малките и средните предприятия е била „бяло петно" за страната ни.