Представители на Сдружението на фамилния бизнес в България (FBN България) ще бъдат включвани в работни групи за обсъждане на стратегии, икономически документи и проектозакони, засягащи бизнеса и работодателите. За това се договориха днес ръководството на сдружението и министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков.

 

На разговорите в министерството присъстваха председателят на сдружението Христо Илиев, почетният председател Петър Манджуков, членовете на Управителния съвет Данета Желева и Ивайло Манджуков.

 

Икономическото министерство е готово да предостави всякаква експертна помощ и съдействие по създаването и реализирането на иновативни проекти от частния бизнес, заяви министър Трайков. Той обърна внимание на дейностите, свързани с Оперативна програма „Конкурентноспособност” и специално на грантовете и схемите, свързани с частта за „Внедряване в производството на иновативни продукти, процеси, предоставянето на иновативни услуги и създаване на стартиращи иновативни предприятия”, където усвояването на средствата не е толкова ефективно, както в частта за „Технологична модернизация”.

 

Представителите на Сдружението на фамилния бизнес ще могат да контактуват с конкретен експерт в Министерството на икономиката и енергетиката, който ще бъде определен за връзка с тях, и да се обръщат с различни въпроси и запитвания, свързани с бизнеса им.

 

Христо Илиев представи пред министъра резултатите от провелата се преди седмица среща в София на членовете на Управителния съвет на FBN International и с дейността на международните организации на фамилните компании FBN International и European Family Businesses – GEEF, на които FBN България е член.