Американският федерален резерв посочи, че безработицата в САЩ ще се увеличава до края на 2010г., а през първото тримесечие на 2009г. икономическият растеж ще бъде по-малък от очакваното.

Федералният резерв обяви също, че за първи път в своята история е фиксирал конкретни цифри за предвижданията в дългосрочен аспект за икономически растеж, инфлация и заетост. Това решение бе взето на съвещание на нейната комисия за валутна политика.

Американската централна банка е създадена през 1913г. и като основни цели има да води валутна политика, предвидена при стабилност на цените и максимално ниво на заетост. Сега вече тя си фиксира като цели в дългосрочен план годишен растеж на брутния вътрешен продукт между 2.5-2.7%, годишно повишение на цените с 1.7-2.0% и ограничен ръст на безработица между 4.8-5.0%. Тези цифри ще бъдат преразглеждани всяко тримесечие в момента, когато Комитетът за валутна политика на Федералния резерв предостави своите икономически предвиждания, добавя централната банка в комюнике.

В краткосрочен план Федералният резерв посочва, че има забавяне на растежа през първото тримесечие на 2009г. , без да дава конкритне цифри, както и че безработицата ще се увеличава до края на 2010г.

Източник БГНЕС